Get Adobe Flash player

 

 

 

Start Aktualności

Badania lekarskie kierowców - projekt rozporządzenia i tryb legislacji

Odnosząc się do przekazanego przez wiceministra zdrowia Igora Radziewicza – Winnickiego projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców Prezes NRL z zadowoleniem przyjął fakt, że Minister Zdrowia uwzględnił uwagi zgłoszone przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do projektu, dotyczące skreślenie przepisów ust. 2 w załączniku nr 4 i ust. 4 w załączniku nr 5, nakładających na lekarzy obowiązek powiadamiania organu wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych pacjenta, u którego stwierdzono przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii, albo przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki.

Jednocześnie Prezes NRL podkreślił w piśmie do wiceministra, że sposób prowadzenia procesu legislacyjnego przez Ministerstwo Zdrowia, zwłaszcza w zakresie współdziałania z organizacjami społecznymi i przedstawicielstwami środowisk zawodowych budzi poważne zastrzeżenia. Przekazanie samorządowi lekarskiemu zaproszenia do udziału w konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu rozporządzenia, która miała miejsce w dniu 12 lutego 2014 r., nastąpiło dzień po tym jak konferencja ta się odbyła (zaproszenie dotarło do Biura Naczelnej Izby Lekarskiej 13 lutego br.).

„Fakt informowania po terminie o tak ważnym wydarzeniu, dotyczącym kwestii istotnych dla środowiska lekarskiego, świadczy o tym jak małą wagę Ministerstwo Zdrowia przywiązuje do przestrzegania zasad prawidłowej legislacji oraz o braku szacunku do partnerów społecznych.” - podkreślił Prezes NRL.

Samorząd lekarski już od lipca 2012 roku zabiegał o uregulowanie procedur dotyczących badań lekarskich kierowców:

 

http://www.nil.org.pl/aktualnosci/badania-lekarskie-kierowcow-prosba-do-ministra-zdrowia-o-uregulowanie-procedur

http://www.nil.org.pl/aktualnosci/badanie-kierowcow-apel-pnrl

http://www.nil.org.pl/aktualnosci/brak-uregulowanej-procedury-w-zakresie-badan-lekarskich-kierowcow-odpowiedz-z-ministerstwa-zdrowia2

http://www.nil.org.pl/aktualnosci/stanowiska-prezydium-nrl-podjete-8-marca-2013-r.

http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0009/58275/Pismo-Prezesa-NRL-do-Ministra-Zdrowia-26.07.12_Badania-kierowcow.pdf

http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/60735/odpowiedz-z-MZ_badania-lekarskie-kierowcow_20.08.12.pdf

http://www.nil.org.pl/aktualnosci/stanowiska-prezydium-nrl-z-dn.-6-grudnia-2013-r.

Załączniki

kierowcy-list Prezesa NRL do MZ-14.02.14.pdf (92.7 KB)

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Źródło: NIL